Klimatická změna

Klimatická změna

Vstoupit do kurzu
© Foto: Kanenori via Pixabay

Cílem kurzu je poskytnout pedagogům informační a metodickou podporu pro výuku o změně klimatu a pomoci jim překonat obavy spojené s výukou komplexního a kontroverzního tématu, jakým změna klimatu je.

Kurz je určen zejména učitelům druhého stupně základních škol a učitelům středních škol, ale mohou jej studovat všichni, kteří mají o téma zájem.

Celkem osm samostatných kapitol kurzu zkoumá téma z různých úhlů pohledu – od přírodovědného přes společenskovědní až po pedagogicko-psychologický.

Přehled kapitol kurzu:

 • Co víme a nevíme o změně klimatu?
 • Proč se mění klima?
 • Proč je změna klimatu tak složitá?
 • Změna klimatu v globálních souvislostech
 • Jak lidstvo řeší změnu klimatu?
 • Česko a změna klimatu
 • A co na to já, občan?
 • Jak komunikovat změnu klimatu žákům a proč je to důležité?

Každá kapitola obsahuje rozhovory s odborníky a interaktivity, díky kterým si uživatelé rozšíří znalosti o změně klimatu a o tom, jak o ní učit. Součástí kapitol jsou také otázky, které průběžně ověřují získané znalosti.

V závěru každé kapitoly je uveden přehled praktických tipů do výuky (lekcí, metodik apod.), které lze ihned vyzkoušet ve výuce nebo se jimi inspirovat při přípravě vlastních výukových lekcí. Po tipech do výuky následují doplňující zdroje s odkazy na videa, články, infografiky a další materiály vhodné k dalšímu studiu nebo použití ve výuce.

Kurz je zakončen závěrečným testem, po jehož splnění je možné získat certifikát o absolvování kurzu a přístup k bonusové kapitole. Bonusová kapitola obsahuje výběr interaktivních částí kapitol a souhrny tipů do výuky a doplňujících zdrojů a slouží jako podpora do výuky.


Začněte s kurzem

Začněte s kurzem

Přihlaste se nebo se zaregistrujte do našeho online kurzu Klimatická změna a začněte procházet jeho kapitoly.

Vstoupit do kurzu

Kurz byl vytvořen v rámci projektu Světová škola, podpořeného z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR, a díky sbírce Lepší škola pro všechny a Nadačnímu fondu Avast.


Čísla o kurzu

2826 studujících

se dosud přihlásilo do kurzu Klimatická změna

8 kapitol

plných výukových videí, informací a interaktivních úkolů na vás v kurzu čeká

62 lekcí a tipů do výuky

naleznete u každé kapitoly jako inspiraci pro práci s daným tématem


Odborná recenze

Posouzení on-line kurzu o klimatické změně

Připravený výukový materiál je interaktivní on-line pomůcka pro učitele základních a středních škol. Zabývá se otázkami současně probíhající globální změny klimatu. Je členěn do těchto oddílů:

 • Co víme a nevíme o změně klimatu?
 • Co je vlastně změna klimatu?
 • Proč je změna klimatu tak složitá?
 • Změna klimatu v globálních souvislostech
 • Jak lidstvo řeší změnu klimatu?
 • Česko a změna klimatu
 • A co na to já, občan?
 • Jak komunikovat změnu klimatu žákům a proč je to důležité?

Materiál řeší mimořádně aktuální problematiku, která v současné době prudce nabývá na důležitosti. Stala se z ní politická a ekonomická otázka první velikosti, kterou řeší vrcholní politikové ve všech zemích. Je zřejmé, že transformace energetiky a celé ekonomiky s cílem adaptace a mitigace klimatické změny je nevyhnutelná, a stejně je zřejmé, že jde o tak náročný a široký manévr, že přímo zasáhne celou společnost. Úspěšnost této operace je kriticky závislá na podpoře veřejnosti a je zcela zřejmé, že v současné době se taková podpora nemůže najít už jen proto, že úroveň vzdělání v této oblasti je naprosto nedostatečná. Předložený materiál je tím více potřebný, i když samozřejmě sám nemůže vyplnit současnou přímo tragickou mezeru ve vzdělání nejmladší generace. Tím více je ovšem mimořádně užitečný.

Kurz je dobře připraven, je snadno použitelný, pochopitelný, považuji jej za velmi vhodnou pomůcku. Po obsahové stránce je kvalitní, nenašel jsem žádné závažné nedostatky. Kladně hodnotím široký soubor pramenných a doplňujících materiálů. Mám jen dvě menší připomínky (nejsou podstatné): Oddíl „Česko a změna klimatu“ by stálo za to trochu revidovat ve světle současného rychlého vývoje na evropské rovině i u nás. V oddíle „A co na to já, občan“ doporučuji podívat se na vysvětlení offsetu, které se mi nezdá příliš pochopitelné pro člověka, který to slyší poprvé.

Celkově hodnotím pomůcku velmi kladně a autorů, i sponzorům patří velký dík. Doporučuji udělat všechno pro to, aby se dostala brzy do škol.

Bedřich Moldan, 30. 12. 2019


Začněte s kurzem

Začněte s kurzem

Přihlaste se nebo se zaregistrujte do našeho online kurzu Klimatická změna a začněte procházet jeho kapitoly.

Vstoupit do kurzu

Autoři kurzů

Editace kurzů: Mgr. Veronika Ambrozyová

Odborné vstupy a konzultace: Mgr. Alexander Ač, Ph.D., doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D., PhDr. Ing. Michal Nekvasil, Ph.D., Mgr. Klára Sutlovičová, Ing. Jan Svitálek, Mgr. Zdeňka Voštová,Mgr. Jan Vrtiška

Kamera a střih: Mgr. Tomáš Princ

E-learningový kurz a portál vyvinula společnost Educasoft Solutions s.r.o. :

Produkce kurzů: Lucie Hustáková, Petr Miloš, Michaela Petrová, Nikolas Soumar

Vývoj portálu: Petr Blšťák

Konzultace: Václav Formánek, Stanislav Vojta


Naše weby o klimatických tématech


Celý text Méně textu