Labyrint migrace

Labyrint migrace

Vstoupit do kurzu
© Foto: Archiv ČvT

Cílem našeho kurzu je inspirovat vás různými přístupy a seznámit vás během následujících několika hodin s hlavními otázkami spojenými s tématem migrace.

Proč právě téma migrace? Na základě výzkumu, který Člověk v tísni realizoval v roce 2022, jsme zjistili, že mnoho učitelů postrádá metodické podklady k výuce o tématu migrace. Zároveň mají obavy toto téma ve škole otvírat a jsou odkázáni na informace z internetu.

V důsledku války na Ukrajině se tato potřeba výrazně prohloubila. Ve třídách je teď mnoho nových dětí, které se nedobrovolně musely vzdát života ve své rodné zemi, učit se novému jazyku a kulturním rozdílům. S novou situací se učí pracovat pedagogové, asistenti, děti i jejich rodiče.

Díky kurzu si prohloubíte znalosti o tématu migrace, to vše interaktivní formou plnou grafů, obrázků, videí a interaktivních cvičení. Získáte tak cenný materiál, který můžete snadno využít přímo ve výuce, včetně již připravených lekcí do výuky.

Komu je kurz určen

Kurz je určen primárně vyučujícím na druhém stupni základních škol a na středních školách, ale určitě je využitelný pro každého, kdo chce mít o tématu migrace lepší znalosti a být připraven na vyváženou diskuzi.

Přehled kapitol kurzu

1. Pojmy – na slovech záleží

2. Proč lidé migrují

3. Integrace jako obousměrný proces

4. Základní data o migrantech v ČR

5. Migrace v české historii

6. Migrace a média

7. Svět v pohybu

8. Migrace ve světové historii

9. Jak otevřít téma migrace ve výuce

Jak kurz studovat

Kurz je zcela zdarma. Studujte dle svých časových možností. Každou kapitolu můžete projít naráz nebo ji v průběhu studia přerušit a vrátit se k ní později. Ke kurzu i doprovodným materiálům se můžete opakovaně vracet, přístup do kurzu zůstane aktivní i po jeho dokončení.

Po projití všech kapitol můžete absolvovat závěrečný test. Po úspěšném absolvování testu získáte certifikát o absolvování kurzu.


Začněte s kurzem

Začněte s kurzem

Přihlaste se nebo se zaregistrujte do našeho online kurzu Labyrint migrace a začněte procházet jeho kapitoly.

Vstoupit do kurzu

9 tematických kapitol

včetně jedné didaktické zaměřené na otevírání tématu migrace s dětmi v hodinách

3 - 4 hodiny

je odhadovaná doba studia celého kurzu

9 připravených lekcí

které můžete ihned využít ve výuce
Začněte s kurzem

Začněte s kurzem

Přihlaste se nebo se zaregistrujte do našeho online kurzu Labyrint migrace a začněte procházet jeho kapitoly.

Vstoupit do kurzu

Autoři a autorky kurzu

Kristýna Brožová: Vedoucí Programu migrace. Absolventka sociální a kulturní antropologii na FF Západočeské univerzity.

Jakub Andrle: Analytik Programu migrace. Absolvent mezinárodních teritoriálních studií na IMS FSV UK se zaměřením na postsovětský prostor. Na FSV působí jako pedagog, vede kurzy o migraci v kontextu moderních dějin.

Tereza Freidingerová: Držitelka doktorátu v sociální geografii a regionálním rozvoji se zaměřením na mezinárodní migraci. Věnuje se vzdělávání pedagogů a studentů žurnalistiky z FSV UK, již přes deset let zkoumá život vietnamské diaspory v Česku.

Katarína Pleskot Kollárová: Vystudovala publicistiku, tvůrčí psaní a fotografii a působí na pozici mediální koordinátorky.

Autoři videa Mixpoint s.r.o.

E-learningový portál kurzu vyvinula společnost Educasoft Solutions s.r.o.


Naše články na téma migrace:


Celý text Méně textu